S: 562 4250
Naustavör 11, 200 Kópavogur
54.500.000 Kr.

FJÁRFESTING FASTEIGNASALA, SÍMI 562-4250, ER MEÐ TIL SÖLU GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Á SKEMMTILEGUM STAÐ VIÐ NAUSTAVÖR Í KÓPAVOGI.
Vandaðar 2ja til 4ra herbergja íbúðir, 84,4 fm. til 170,2 fm. við Naustavör 11 í Kópavogi. Fjölbýlishús með lyftu. 
Glæsilegar innréttingar og fataskápar frá Brúnás.
Naustavör 11 er nýtt 4ra hæða fjölbýlishús sem er í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi.

Nánari upplýsingar um íbúðirnar á skrifstofu Fjárfestingar fasteignasölu ehf. í síma 562-4250 eða á fjarfesting@fjarfesting.is.

Nánari lýsing:
Um er að ræða 2ja herbergja íbúð, 86,6 fm. á 1. hæð, merkt 01-04 við Naustavör 11 í Kópavogi. Íbúðinni fylgir verönd sem snýr í norðvestur.

Skilalýsing:

Skilalýsing:
1. Frágangur innannhúss
1.1. Gólfefni
Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 cm, á gólfum, baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á veggjum á baðherbergi verða 30x60 cm frá Álfaborg eða sambærilegt.
1.2. Veggir
Útveggir íbúðarinnar eru einangraðir að innan múraðir og sandspartlaðir. Léttir innveggir eru hlaðnir úr vikur- eða gjallplötum, grófpússaðir og sandspartlaðir eða hefðbundnir gipsplötuveggir sparslaðir. Veggir eru grunnaðir og málaðir með tveimur yfirferðum af plastmálningu, gljástig 5% eða sambærilegt.
1.3. Loft
Steypt loft eru slípuð, sandspörsluð og máluð. Loft eru grunnuð og máluð með tveimur yfirferðum af plastmálningu, gljástig 2% eða sambærilegt. Loft og veggir á baðherbergjum og þvottahúsum eru máluð með viðurkenndri votrýmismálningu þar sem við á.
1.4. Gler
Tvöfalt hefðbundið K-gler, verksmiðjugler er í öllum gluggum. Ábyrgð framleiðanda er samkvæmt skilmálum Samverk eða viðkomandi glerframleiðanda hverju sinni. Við kaup á íbúð yfirtekur kaupandi ábyrgð framleiðanda. 
1.5. Sólbekkir
Sólbekkir frá Fanntófell eru plastlagðir með beinum framkanti þar sem við á.
1.6. Hurðir
Yfirfelld hurð 42 Db með felliþröskuldi inn í íbúðina. Innihurðir verða yfirfeldar hvítar og fylgja fullfrágengnar. Hurðirnar eru frá Parka og framleiddar í Austurríki, eða sambærilegt.
1.7. Fataskápar
Fataskápar (fataherbergi þar sem við á og þá án hurða fyrir skápum) eru í svefnherbergjum og forstofu. Innréttingar eru frá Brúnás ehf. og eru að innan úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum, en sýnilegar hliðar og hurðir eru sprautulakkaðar hvítar í svefnherbergjum og svartbæsaður eikarspónn í forstofu.
1.8. Eldhús
Eldhúsinnrétting frá Brúnás ehf. er að innan úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum, en sýnilegar hliðar og hurðir eru sprautulakkaðar hvítar eða svartbæsaður eikarspónn. Borðplötur eru plastlagðar, ásamt vaski og blöndunartækjum frá Tengi. Einnig fylgir AEG spanhelluborð, ofn með blæstri, örbylgjuofn ásamt gufugleypi með kolasíu og uppþvottavél frá Bræðrunum Ormsson ehf.
1.9. Baðherbergi
Á baðherbergi er gólf flísalagt og verða veggir flísalagðir upp í loft. Innréttingar eru að innan úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum, en sýnilegar hliðar sprautulakkaðar í hvítum lit. Á baðherbergi er einnig uppsettur speglaskápur, handlaug í innréttingu, handklæðaofn, upphengt og innbyggt salerni með hæglokandi setu ásamt flísalögðum sturtubotni með sturtuhlið úr gleri. Blöndunartæki frá Tengi eru við handlaug og innfelld tæki í vegg við sturtu.
1.10. Þvottahús
Í þvottahúsi er gólf flísalagt og innréttingar frá Brúnás ehf. úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum með ræstivask og blöndunartæki á vegg eða borði. Niðurfall er í gólfi og tengingar fyrir þvottavél og þurrkara, gert er ráð fyrir barkalausum þurrkara.
1.11. Sérgeymsla
Steypt loft, veggir og gólf í sérgeymslum eru hreinsuð og máluð. Skilveggir á milli geymslna eru með timburgrind og málaðri plötuklæðningu. Sérgeymslur eru án innréttinga með hvítmálaðri yfirfelldri hurð þar sem við á. Rafmagnstengill er í sérgeymslu.
1.12. Timburverandir
Timburverandir fylgja íbúðum á jarðhæð þar sem við á.
1.13. Hitakerfi
Íbúðirnar eru upphitaðar með gólfhitakerfi skv. teikningum. Ofnakerfi er í sameign og verða hitastýrðir lokar á því.
1.14. Loftræsi-, vatns- og þrifalagnir
Loftræsi-, vatns, - og þrifalagnir fylgja frágengnar skv. teikningum. Forhitari er á heitu neysluvatni.
1.15. Rafmagns- og sjónvarpslagnir
Rafmangs- og sjónvarpslögn fylgir frágengin með einum myndadyrasíma í íbúð. Loftnetstenglar eru í alrými og herbergjum. Símatengill er í alrými og herbergjum.

2. Frágangur sameignar
2.1. Anddyri og stigahús
Steyptir innveggir í sameign og geymslum eru hreinsaðir og málaðir. Sameign á hverri íbúðarhæð og stigagangur eru sandspartlaðir, grunnaðir og málaðir tveimur yfirferðum af plastmálningu. Anddyri er flísalagt með uppsettum póstkössum, íbúðartöflu og dyrabjöllu. Stigahlaup að kjallara er flíslagt. Á stigum og pöllum í stigahúsi eru uppsett handrið, gólf og veggir spörtluð og máluð. Raflögn í sameign fylgir frágengin með ljósakúplum þar sem venja er að hafa þá. Loftræsilagnir eru lagðar samkvæmt teikningum.
2.2. Hurðir
Allar útihurðar fylgja frágengnar. Aðalhurð er úr áli. Innri anddyrishurð er úr áli með mótorknúinni hurðarpumpu. Hurðir frá bílgeymslu gegnum brunastúkur eru með rafmagnsopnun.
2.3. Lyftur
Fólkslyftur eru af gerðinni KONE eða sambærilegt og eru tilbúnar til notkunar í stigahúsum.
2.4. Lokað bílageymsluhús
Bílgeymsla er niðurgrafin að hluta með Troldtekt-plötum og/eða einangrun í lofti þar sem við á. Útveggir verða einangraðir ýmist að utan- eða innanverðu eftir því sem við á. Þeir eru ýmist pússaðir, hreinsaðir og slípaðir að innanverðu og málaðir. Hitablásarar og loftræstikerfi fylgir frágengið í samræmi við teikningar. Gólf er steypt og vélslípað án frekari meðhöndlunar en bílastæði eru merkt. Sprungur geta myndast á yfirborði gólfsins sem verða ekki meðhöndlaðar frekar. Hurð fyrir bílgeymslu fylgir frágengin með sjálfvirkum opnunarbúnaði og einni fjarstýringu á hvert stæði.
2.5. Hjóla- og vagnageymslur
Steyptir innveggir í hjóla- og vagnageymslu eru hreinsaðir slípaðir og málaðir.  Á gólf kemur Epoxy
2.6. Sorp og sorpgeymslur
Veggir eru með múrfiltun og málaðir. Á gólf kemur Epoxy.

3. Frágangur utanhúss
3.1. Klæðning og einangrun

Húsið er einangrað með plasteinangrun að innan og múrað ( filterað) og málað að utan.. Innfellur og einstaka fletir eru timburklæddir inni á svölum íbúða. Kjallaraveggir og fleira eru múraðir á einagrun, múrfiltun og málaðir eftir því sem við á.
3.2. Þak
Þak yfir 4.hæð er steypt þakplata með tvöföldum eldsoðnum tjörupappa og einangrun þar ofan á.
3.3. Svalir á þakíbúðum
Svalir eru steyptar með vatnshalla að niðurföllum. Ofan á steypta plötu kemur tvöfalt lag af eldsoðnum tjörupappa, timburlektur og rakaþolin þrýstieinangrun þar sem ekki er einangrun undir plötu. Lektur eru klæddar með gagnvarðri furuklæðningu.
3.4. Svalir
Svalahandrið eru úr áli og gleri frá Ál og gler eða sambærilegt. Útiljós og rafmagnstengill er á svölum. Svalagólf 1. hæðar er klætt með gagnvarðri furuklæðningu. Svalagólf 2.- 4. hæðar eru slípuð og sílanborin. Svalaloft eru steypt, slípuð, grunnuð og máluð.
3.5. Gluggar
Gluggar eru álklæddir timburgluggar frá Berki. Opnanleg gluggafög fylgja frágengin, svo og allar úti- og svalahurðir að fullu frágengnar með þéttiköntum.
3.6. Lóð
Lóð er fullfrágengin með grasþökum og gróðri samkvæmt leiðbeinandi teikningu landslagsarkitekts. Stéttar næst húsi eru hellulagðar og snjóbræðslulögn í gangstíg framan við húsið og í römpum samkvæmt teikningu. Bílastæði og rampar eru steyptir og/eða malbikaðir eftir því sem við á. Allur lóðarfrágangur við húsið getur ekki endurspeglað að fullu teikningar lóðarhönnuða, né samþykktar byggingarnefndateikningar arkitekts s.s gras, gróður, palla við íbúðir og allan annan frágang. Endanlegt útlit og allur frágangur lóðarinnar sem og aðlögun að næsta götum,byggingum og lóðarmörkum verður samkvæmt ákvörðun verkefnastjóra og skrúðgarðyrkjumeistara Byggingarfélags Gylfa og Gunnars hverju sinni.

4. Hönnuðir
Arkitektar: Guðmundur Gunnlaugsson (Archus) og Gunnar Páll Kristinsson (Rýma arkitektar).
Verkfræðihönnun: Teiknistofa  Þráinn & Benedikt.
Raflagnahönnun: Tesla rafmagnshönnun.

5. Byggingaraðili
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is
Athygli skal vakin á því að Byggingarfélag Gylfa og Gunnars áskilur sér allan rétt til að gera útlits,efnis- og tæknilegar breytingar meðan á byggingarframkvæmdum stendur.

6. Afhendingartími
Íbúðir verða afhentar í desember 2020. Bílgeymsla verður afhent á sama tíma og íbúðir.
Allar breytingar á íbúðinni sjálfri og einstaka hluta í henni að ósk kaupanda geta haft áhrif á afhendingartíma til seinkunnar.
 
Kostnaður kaupanda:

1. Stimpilgjald af kaupsamningi er 0,8% af heildarfasteignamati, 1,6% fyrir lögaðila, en 0,4% við fyrstu kaup einstaklinga.
2. Þinglýsingargjald er 2000,- kr af hverju skjali.
3. Lántökugjald skv. verðskrá fjármálastofnunar.
4. Umsýsluþóknun, sjá kauptilboð.  

Tegund:
Fjölbýli
Stærð:
86 fm
Herbergi:
2
Stofur:
1
Svefnherbergi:
1
Baðherbergi:
1
Inngangur:
Sameiginlegur
Byggingaár:
2020
Lyfta:
Fasteignamat:
0
Brunabótamat:
0
Áhvílandi:
0